Paleolitsko nalazište Badanj

Paleolitsko nalazište Badanj se nalazi kod sela Borojevići, šest kilometara zapadno od sjedišta ove općine. Arheološkim putem je ovo nalazište datirano u kasni period mlađeg paleolita, tj. 13000 do 12000 godina p.n.e. Nalazište je otkriveno 1976. godine. Posebno je važno otkriće graviranog crteža u stijeni badanjskog nalazišta i on predstavlja jedan od najstarijih spomenika umjetnosti

Mlinice na Bregavi

U Stocu na rijeci Bregavi bilo je mnogo mlinica. Sve one su funkcionisale do kraja prošlog stoljeća (do 1992. godine). Pravljene su pored rijeke ili na adama i pravljene su od drvene građe. To su bili primitivni uređaji za valjanje i stupanje sukna. U prizemlju bile su stupe, a na spratu dućan sa krilom za