Daorson

Daorson je bio glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa koji su tu živjeli od 300. do 50. g. p.n.e. Grad je smješten na Ošanjićima, malom naselju u blizini Stoca. 43. g. p.n.e. grad su napali Dalmati, moćno ratničko pleme sa Cetine koji su ga potpuno uništili. Grad je izgrađen oko centralne tvrđave i opasan je kiklopanskim zidinama od ogromnih kamenih blokova. Daorson je i veliko arheološko nalazište. Uz brojne novčiće i ukrasne keramičke ploče, najvažniji nalaz je bronzana kaciga koja je na sebi imala obilježja grčke mitologije.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *