Paleolitsko nalazište Badanj

Paleolitsko nalazište Badanj se nalazi kod sela Borojevići, šest kilometara zapadno od sjedišta ove općine. Arheološkim putem je ovo nalazište datirano u kasni period mlađeg paleolita, tj. 13000 do 12000 godina p.n.e. Nalazište je otkriveno 1976. godine. Posebno je važno otkriće graviranog crteža u stijeni badanjskog nalazišta i on predstavlja jedan od najstarijih spomenika umjetnosti