Musafirhana

Obnova ovog vakufskog objekta počela je 2003. godine. Musafirhana je zajedno sa cijelim kulturno-historijskim nasljeđem bila porušena 1993. godine. Kao najznačajnija građevina u nekadašnjoj čaršiji pripada vakufu najvećeg stolačkog vakufa – Silahdar Husein-paše iz znamenite porodice stolačkih kapetana Šarića. U Musafirhani u čaršiji je svaki putnik imao besplatano prenoćište i hranu.