Most Sare Kašiković (Djevojačka ćuprija)

Ovaj most nalazi se na desnom kraku Bregave, iznad Inat ćuprije, idući prema Begovini. Most je izveden ustaljenim formama domaćeg graditeljstva. Sa južne nizvodne strane nalazi se ugrađena ploča na kojoj ćirilskim natpisom piše da je most Sare Kašiković pravljen 1896. godine. Sa sjeverne uzvodne strane nalazi se čuvena plaža Kreševac.