Crkva Svetog Petra i Pavla

  Ova pravoslavna crkva posvećena je apostolima sv. Petru i Pavlu i podignuta je prije 1505. godine. Crkva sv. Petra i Pavla u Ošanjićima je u osnovi trikonhalna. Trikonhos nije čista graditeljska forma u vremenu nastanka crkve na Ošanjićima, njihovo vrijeme nastanka datira ranije. Pripadaju centralnom tipu građevina, iako se često produžavane prema zapadnoj strani manjim