Begovina

  Kompleks Begovina počinje sa Ćuprijom, koja predstavlja mlađi od tri veća kamena mosta u Stocu. Ćuprija je sagrađena krajem 18. i početkom 19. stoljeća, u periodu kada je počinjala gradnja stambenog kompleksa porodice Rizvanbegović po kojem je cijeli ovaj kraj Stoca dobio naziv Begovina. Ćuprija u Begovini je prvenstveno omogućavala povezanost kuća porodice Rizvanbegović