Pravoslavna crkva

Pravoslavna crkva u Stocu, sagrađena je 1870. godine. Crkva je u ratu 1991 – 1995 pretrpila veliku štetu i gotovo sve osim golih zidova je uništeno. Ikone na zidu su bile starije od obnovljenog hrama i poticale su iz 18. stoljeća. 2002. godine počinje obnova devastiranog hrama. Prilozima mještana pravoslavaca, i komšija muslimana i katolika,

Crkva Svetog Petra i Pavla

  Ova pravoslavna crkva posvećena je apostolima sv. Petru i Pavlu i podignuta je prije 1505. godine. Crkva sv. Petra i Pavla u Ošanjićima je u osnovi trikonhalna. Trikonhos nije čista graditeljska forma u vremenu nastanka crkve na Ošanjićima, njihovo vrijeme nastanka datira ranije. Pripadaju centralnom tipu građevina, iako se često produžavane prema zapadnoj strani manjim