Sultan Selimova ili Careva džamija

Sultana Selimova ili Careva džamija, sagrađena 1519. godine, locirana je u samom centru grada, srušena 22.8.1993. godine od strane snaga HVO-a, obnovljena i zvanično otvorena 22.8.2003. godine. U januaru 2014. godine izvršena je izmjena kamenih ploča na krovu džamije. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 6.5.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine zajedno