Sahat – kula

Sahat – kula je sagrađena poslije 1664. godine, jer o njoj nema spomena u putopisima Evlije Čelebije. Radila je do pred Prvi svijetski rat. Austrougarske vlasti su skinule s nje zvono i upotrijebile ga u ratne svrhe. Srušena je 30-ih godina 20. stoljeća, a obnovljena je u duhu pluralnosti bh. društva. Sahat-kula danas predstavlja jedan od najreprezentativnijih urbanih sadržaja Stoca.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *