Nekropola stećaka Radimlja

Nekropola Radimlja je po svojim likovnim odlikama jedana od najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini, ali i općenito. Nalazi se u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na putu Čapljina – Stolac. Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog razdoblja Bosne i

Ismail – kapetana Šarića ili Šarića džamija

Ismail – kapetana Šarića ili Šarića džamija (džamija u Uzinovićima), sagrađena je od 12.9.-12.10.1741. godine.   1964. godine munara je demontirana i prenesena u Crniće gdje je ozidana uz džamiju koja je 1965. godine renovirana. Zapaljena je u avgustu 1993. godine od strane HVO-a, a obnovljena i zvanično otvorena u avgustu 2005. godine kada joj

Džamija hadži Alije Hadžisalihovića ili Ćuprijska džamija

Džamija hadži Alije Hadžisalihovića ili Ćuprijska džamija sagrađena 1736. godine, na lijevoj obali Bregave neposredno uz Inat ćupriju. Srušena je do temelja u avgustu 1993. godine od strane HVO-a, obnovljena i zvanično otvorena 24.7.2010. godine. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 21.1.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. 

Džamija hadži Saliha Bure ili Ali-paše Rizvanbegovića ili Podgradska džamija

Džamija hadži Saliha Bure ili Ali-paše Rizvanbegovića ili Podgradska džamija sagrađena je 1732/1733, nalazi se na adi između dva rukavca Bregave. Srušena je u avgustu 1993. godine od strane HVO-a,  a obnovljena i zvanično otvorena 24.7.2010. godine. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 21.1.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Sultan Selimova ili Careva džamija

Sultana Selimova ili Careva džamija, sagrađena 1519. godine, locirana je u samom centru grada, srušena 22.8.1993. godine od strane snaga HVO-a, obnovljena i zvanično otvorena 22.8.2003. godine. U januaru 2014. godine izvršena je izmjena kamenih ploča na krovu džamije. Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 6.5.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine zajedno

Grob Moše Danona

Grob Moše Danona obilježava grob sarajevskog rabina, cijenjenog člana jevrejske zajednice sa početka 19. stoljeća. Grob se nalazi na putu Mostar – Stolac u mjestu Krajšina na ulazu u Stolac. Rabin Moša Danon, pošao je pješice na put u Palestinu, želeći umrijeti i biti pokopan u svetoj zemlji. Prema predaji, predvidio je svoju smrt na tom

Begovina

  Kompleks Begovina počinje sa Ćuprijom, koja predstavlja mlađi od tri veća kamena mosta u Stocu. Ćuprija je sagrađena krajem 18. i početkom 19. stoljeća, u periodu kada je počinjala gradnja stambenog kompleksa porodice Rizvanbegović po kojem je cijeli ovaj kraj Stoca dobio naziv Begovina. Ćuprija u Begovini je prvenstveno omogućavala povezanost kuća porodice Rizvanbegović