Begovina

  Kompleks Begovina počinje sa Ćuprijom, koja predstavlja mlađi od tri veća kamena mosta u Stocu. Ćuprija je sagrađena krajem 18. i početkom 19. stoljeća, u periodu kada je počinjala gradnja stambenog kompleksa porodice Rizvanbegović po kojem je cijeli ovaj kraj Stoca dobio naziv Begovina. Ćuprija u Begovini je prvenstveno omogućavala povezanost kuća porodice Rizvanbegović

Most Sare Kašiković (Djevojačka ćuprija)

Ovaj most nalazi se na desnom kraku Bregave, iznad Inat ćuprije, idući prema Begovini. Most je izveden ustaljenim formama domaćeg graditeljstva. Sa južne nizvodne strane nalazi se ugrađena ploča na kojoj ćirilskim natpisom piše da je most Sare Kašiković pravljen 1896. godine. Sa sjeverne uzvodne strane nalazi se čuvena plaža Kreševac.